مصاحبه طرح یاران ولایت دنش آموزان امام حسین (ع)

در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 99 پنج نفر از دانش آموزان عزیز آموزشگاه خانمها فهیمه فرزان فر، اسماء یعقوبی ، ساناز قاسمی ، نرگس توکلیان ، زینب شیبانی به سرپرستی سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی در جلسه مصاحبه طرح یاران ولایت که در حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده خواهران شرکت نمودند.

آن جلسه توسط مسئول محترم حوزه دانش آموزی سرکار خانم رضوی برگزار گردید و ایشان از دانش آموزان عزیز شرکت کننده جهت انتخاب فرمانده واحد مقاومت پیشگامان آموزشگاه مصاحبه نمودند و فرمانده انتخاب شده جهت شرکت در دوره های طرح ولایت به مشهد اعزام می گردد و الباقی دانش آموزان به عنوان شورای واحد مقاومت انتخاب می گردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 13.7/20