مصاحبه خبرنگار شهرستان با دانش آموز فعال بسیجی در روز درختکاری صورت پذیرفت

در مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ روز یک شنبه با حضور دانش آموزان فعال بسیجی آموزشگاه به سرپرستی معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان در مراسم درختکاری شرکت نمودند پس از آن دانش آموز نادیا ناصری با توجه به سوال مطرح شده توسط آقای اسد نیا واحد خبر گزاری شهرستان در رابطه با عید نوروز و سفرهای نوروزی گفتگویی ارائه دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20