مصاحبه انتخاب اعضای شورای بسیج صورت پذیرفت

در مورخ 5 خرداد ماه 1401 روز پنجشنبه جمعی از دانش آموزان فعال بسیجی آموزشگاه  خانمها : نادیا ناصری ، آنیتا ارجمند ، مهدیه حسن زاده ، سمانه حسن زاده و مهدیه محمدزاده در مکان حوزه بسیج خواهران شهید فهمیده ، برای مصاحبه انتخاب اعضای شورای بسیج و مسئول شورا حضور به عمل آوردند ، در این مصاحبه سوالات دینی و بصیرتی و سیاسی از همه اعضا پرسیده شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20