مشاوره محترم از برنامه اعتکاف نوروز بازدید به عمل آوردند

در مورخ 7 فروردین ماه 1401 روز یک شنبه راس ساعت 13 سرکار خانم بزمی مشاور محترم آموزشگاه جهت بازدید و راهنمایی دانش آموزان عزیز شرکت کننده در اعتکاف علمی نوروز 1401 به آموزشگاه تشریف آوردند و به تک تک کلاسها رفته و دانش آموزان عزیز را جهت استفاده بهینه از زمان خود راهنمایی نمودند و این عزیزان نیز سوالات خود را از ایشان پرسیده و از حضور ایشان کمال استفاده را بردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20