مسئولین محترم موسسه از آموزشگاه بازدید به عمل آوردند

 

در مورخ 13 آذر ماه 1400 روز شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین ( علیه السلام) به همراه معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه سرکار خانم تربتی نیا به آموزشگاه تشریف آوردند و از آموزشگاه بازدید به عمل آوردند و سپس طی جلسه با معاونین محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و انضباطی سرکار خانم نورالهیان در خصوص برنامه های آموزشی آتی و سپس با معاون محترم مالی سرکار خانم مرادی در خصوص نحوه وصل شهریه جلسه ای برگزار نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20