مسئولین محترم بهداشت از آموزشگاه بازدید به عمل آوردند

در مورخ 8 آذر ماه 1400 روز دوشنبه راس ساعت 10 کارشناس محترم مرکز بهداشت جناب آقای مهندس خوش امید به همراه دیگر کارشناسان محترم مرکز بهداشت به آموزشگاه تشریف آوردند و محیط سالن و کلاسها را جهت رعایت پروتکل های وزارت بهداشت در خصوص کرونا مورد بازدید قرار دادند و در انتها از با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جلسه ای برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20