محیط سالن آموزشگاه جهت دهه ی فجر آماده سازی گردید

بازگشت امام خمینی ( رحمه الله علیه ) به ایران واقعه‌ای در جریان انقلاب ۱۳۵۷ است که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی ( رحمه الله علیه) پس از ۱۴ سال تبعید به ایران بازگشتند و در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار گرفتند. این روز در تقویم رسمی با عنوان روز آغاز دهه فجر، مشخص شده‌ است.

در مورخ 9 بهمن ماه 1400 روز شنبه محیط سالن آموزشگاه با همکاری دانش آموزان فعال بسیجی به سرپرستی معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور جهت دهه ی فجر آماده سازی گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20