محیط آموزشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی در حال آماده سازی میباشد

بار دیگر فصل روشن «مهر» از راه می رسد و صحیفه نورانی معرفت با سرانگشت تکاپو ورق می خورد و دروازه های آسمانی بینش و دانایی به روی صدها هزار دانش پژوه آغوش می گشایند

از مورخ 21 شهریور ماه 1401 روز دوشنبه سرکار خانم مردان پور معاون محترم پرورشی آموزشگاه با همکاری جمعی از دانش آموزان فعال محیط آموزشگاه را برای استقبال از سال تحصیلی جدید ،دانش آموزان عزیز و دبیران محترم آذین نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20