لوح تقدیر مسابقات قرآنی ترنم نور صادر گردید

در مورخ 29 فروردین ماه 1401 روز دوشنبه راس ساعت 9:45 جناب آقای یعقوبی کارپرداز موسسه محترم فرهنگی و آموزشی امام حسین ( علیه السلام ) به آموزشگاه تشریف آوردند و لوح های تقدیر که از طرف موسسه جهت برترین های نهمین دوره مسابقات قرآنی ترم نور دانش آموزان عزیز خانمها زهرا ناطقی ، مهدیه محمدزاده و فاطمه محمدیان صادر گردیده بود را تحویل مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشار دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20