فضا سازی آموزشگاه جهت هفته دفاع مقدس

آن روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میدان دار بود، قیام بود و عروج. آن روزها ماندن بی معنا بود و مردن در بستر، ننگی بزرگ. آن روزها شهادت، شاهراهی به وسعت افق داشت. آن روزها فاصله خاک تا افلاک و کویر تا بهشت، یک میدان مین بود. خاکریزها، بوی بهشتِ مردانی را گرفته بود که سر به سر، تن به مرگ می سپردند تا مبادا وجبی از کیان دین و وطن، به دست کفتاران حریص و متجاوز بیفتد؛ چرا که دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی این ملّت قهرمان است. مردان این دیار در پی تجاوز کفتار صفتان ننگ و نفرین، در هفت شهر عشق، هشت بهار، آزادگی را پیمودند و حماسه آفریدند.

در مورخ 30 شهریور ماه 1400 روز سه شنبه مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی با همکاری سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار آموزشگاه محیط سالن ،دفتر و ورودی آموزشگاه را به مناسبت همزمانی هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید آمادی سازی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20