فضا سازی آموزشگاه جهت رحلت امام خمینی(رحمه الله علیه) و قیم خونین 15 خرداد

فرمایشات امام خمینی (رحمه الله علیه) درباره 15 خرداد

پانزده خرداد یک نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت، شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند. پانزده خرداد یک مصیبتی بود برای ملت ما، لکن مبدأ جنبش بود. پانزده خرداد در عین حالی که مصیبت بود لکن مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال کشور و آزادی برای همه مملکت.

 

و در مورخ 12 خرداد ماه 98 روز یک شنبه فضای سالن و دفتر آموزشگاه با همکاری معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی و جمعی از دانش آموزان بسیجی فعال به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه الله علیه) و قیام خونین 15 خرداد آماده سازی گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20