غبار روبی مزار شهدا به مناسبت دهه ی فجر

مقام معظم رهبری می فرمایند : خاصیت کشته شدن در راه خدا این است که  انسانی جان خود را صرف می کند برای یک هدف و مقصد الهی و خدای متعال هم در پاسخ به این ایثار و گذشت بزرگ، حضور او را در ملّت او تداوم می بخشد و یاد، فکر و آرمان او زنده می ماند.

در مورخ 19 بهمن ماه 99 روز یک شنبه سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه در مراسمی که به مناسبت ده ی فجر در مزار شهدا برگزار شده بود شرکت نمودند و به غبار روبی و گل باران مزار شهدای 7 سال دفاع مقدس پرداختند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20