ضد عفونی کلاسها بعد از پایان هر روز

از اول شروع مدارس 15 شهریور ماه 99 سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم آموزشگاه طبق دستور مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری پس از پایان هر روز درسی و به صورت مستمر و هر روز به تک تک کلاسها رفته ، طبق پروتکل های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و اداره محترم آموزش و پرورش کلاسها را ضد عفونی و پس از آن سالن آموزشگاه ، دفتر کادر و دبیران را ضد عفونی و برای روز بعد آماده سازی می نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20