ضبط فیلم معرفی آموزشگاه

در مورخ 14 تیر ماه 99 روز شنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری با همکاری معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی کلیپ ابتدایی معرفی آموزشگاه را جهت ارائه به اولیای گرامی دانش آموزان جدید ورود پایه دهم و دیگر پایه ها تهیه نمودند که در این کلیپ به ذکر موفقیت های علمی ، کنکوری ، ورزشی و ….. از ابتدا تا کنون پرداختند و پس از آن به معرفی دبیران محترم آموزشگاه و امکانات آموزشی موجود و برنامه های آموزشی آتی در خصوص سال تحصیلی آینده پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20