شرکت در مسابقات ورزشی شهرستان

در مورخ 20 آذر ماه 97 روز سه شنبه تعدادی از دانش آموزان عزیز آموزشگاه به سرپرستی دبیر محترم تربیت بدنی آموزشگاه سرکار خاانم سلطانی به استادیوم تختی برده شدند تا در مسابقات ورزشی بین مدارس شهرستان تربت حیدریه که راس ساعت 8 برگزار میگردید شرکت نمایند.

در طی این مسابقه ورزشی دانش آموز عزیز پایه دوازدهم تجربی خانم نرگس فلاح در مسابقات ورزشی بین مدارس شهرستان تربت حیدریه در رشته ورزشی دو صد متر به کسب مقام اول و دریافت مدال طلا نایل گردید و دانش آموز عزیز پایه دوازدهم تجربی خانم فاطمه فلاح در مسابقات بین مدارس شهرستان تربت حیدریه که در استادیوم تختی راس ساعت 8 برگزار گردید در رشته ورزشی دو میدانی (پرش طول ) کسب مقام سوم و دریافت مدال برنز نایل گردید.

پس از ورود این دانش آموزان پر تلاش به آموزشگاه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاونین محترم آموزشگاه سرکار خانم فضلعلی و سرکار خانم امامی فر به همراه دیگر همکاران محترم کادر و دبیران محترم آموزشگاه به استقبال مدال آفرینان ورزشی آموزشگاه رفتند و از این عزیزان تقدیرات اولیه را به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20