شرکت در مسابقات بسکتبال و کسب مدال قهرمانی

در مورخ 16 بهمن ماه 97 روز سه شنبه تیم والیبال آموزشگاه به سرپرستی مربی محترم تربیت بدنی آموزشگاه سرکار خانم سلطان زاده به سالن شهید جلیلی برده شدند و با تیم دبیرستان شاهد به مسابقه پرداخته و با پیروزی 2 ست با نتیجه 2 بر 1 به پیروزی رسیده و وارد مرحله فینال گردیدند.

و در مورخ 17 بهمن ماه 97 روز چهار شنبه تیم بسکتبال به سرپرستی مربی محترم تربیت بدنی آموزشگاه سرکار خانم سلطان زاده به سالن شهید حججی جهت شرکت در مسابقه فاینال برده شدند و با تیم دبیرستان پروین به مسابقه پرداختند و کسب مقام اول نایل گردیدند.

در مورخ 23 بهمن ماه 97 روز سه شنبه سرکار خانم سلطانزاده دبیر محترم تربیت بدنی جام قهرمانی و حکم مربوط به مسابقات والیبال شهرستان را تحویل مدیریت محترم سرکار خانم افشاری دادند و پس از آن مدیریت محترم از ایشان به پاس تلاششان قدردانی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20