شرکت در لیگ پایا مرحله شهرستان

در مورخ 19 اسفند ماه 1400 روز پنج شنبه دانش آموزان عزیز پایه دهم در سه تیم پنج نفره که خانمها یگانه قلی زاده ،صبورا قربانی ، لیلا رضا زاده ، مهدیه محمد زاده ،مهشید بنی اسدی در تیم اول ،نگین وهاب زاده ،مبینا شعبانی ، مهدیه حسن زاده ،بهار حسینی و نازنین هاشمی در تیم دوم و سمانه حسن زاده ،آنیتا ارجمند ،رامیش محمد باقرزاده ، مهلا لایق ،کیانا پور رجب در تیم سوم در این تیم ها شرکت داشتند و یازدهم در یک تیم  پنج نفره ، خانمها نازنین طاهری سارا حسینی ، زینب علیزاده ، زهرا ترکمن  و شیدا نوروزی در پانزدهمین دوره مسابقات لیگ علمی پایا مرحله شهرستان شرکت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20