شرکت در راهپیمایی روز قدس

مقام معظم رهبری : «دفاع از ملت مظلوم فلسطین و قیام شجاعانه و مظلومانه آنان وظیفه اسلامی همه ماست , فلسطین، مساله اول جهان اسلام است , تنها راه‌حل مساله فلسطین، مقاومت است و مبارزه است و پیروزی ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزی‌ ای‌ که ملت ایران در ایجاد جمهوری اسلامی در ایران داشت.»

در مورخ 10 خرداد ماه 98 روز جمعه و آخرین جمعه ماه رمضان که به روز قدس نامگذاری گردیده است همکاران محترم و دانش آموزان عزیز راس ساعت 10:30 در میدان شهدا تجمع کردند و سپس در راهپیمایی راس ساعت 11 از میدان شهدا به سمت میدان مرکزی آغاز گردید شرکت نمودند و پس از اتمام راهپیمایی تمامی حضار در نماز جمعه شرکت کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20