شرکت دانش آموزان عزیز در طرح یاران ولادت

 

در مورخ 6 اردیبهشت 1400 روز دوشنبه دانش آموزان عزیز خانمها فاطمه ترک زاده ، زهرا ناطقی ، مهسا توانا ، کوثر ساعدی ، فاطمه پور محمد و سارا ثنایی به سرپرستی سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه در حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده حضور به عمل آوردند و فرم های مربوط به طرح ولایت را تکمیل نمودند و سپس توسط مدیر حوزه بسیج خواهران سرکار خانم رضوی از این عزیزان فعال بسیجی مصاحبه گرفته شد تا فرمانده واحد مقاومت و دیگر اعضای شورا طرح ولایت سال تحصیلی 1400-1401 انتخاب گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20