شرکت دانش آموزان در راهپیمایی 13 آبان

مقام معظم رهبری می فرمایند : 13 آبان این هاست : یعنی مقابله با زورگویی ، دسیسه و استکبار .در روز جمعه مورخ 13 آبان ماه 1401جمعی از دبیران و دانش آموزان آموزشگاه به مناسبت 13 آبان ماه در راه پیمایی شرکت کردند و انزجار خودرا از استکبار نشان دادند . و پرچم سه رنگ کشورمان نیز با زیبایی تمام و در تعداد زیاد در دستان راهپیمایان آموزشگاه به اهتزاز در آمده بود تا چشم دشمنان این مرز و بوم را کور کند این مراسم از ساعت 10 صبح روز جمعه در میدان شهدای شهر آغاز و تا مسجد جامع ادامه یافت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20