شرکت دانش آموزان تجربی در لیگ پایا

در مورخ 25 فروردین ماه 1400 راس ساعت 11 با حضور دانش آموزان کوشا و بسیجی پایه دهم و یازدهم تجربی (پایه یازدهم: خانمها ریحانه ترشیزی، مهرانه مزجردی ،فاطمه مزجردی ، نرگس محمد پور ، فاطمه پور حسن) و ( پایه دهم: خانمها شیوا نوروزی ، زهرا ترکمن ، فاطمه جعفری ، زینب علیزاده ) به سرپرستی سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در فضایی مناسب چهاردهمین مرحله مقدماتی لیگ علمی بین المللی پایا به صورت مجازی شرکت نمودند ، این آموزان از طرف حوزه بسیج خواهران برگزار می گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20