شروع سال تحصیلی 1401-1400 و برگزاری جلسه اولیاء

در مورخ 3 مهر ماه 1400 روز شنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی 1401-1400 جلسه ویژه اولیای پایه دهم راس ساعت 11 و پایه دوازدهم راس ساعت 8 به همراه فرزند خود در سالن آموزشگاه برگزار گردید که طی این جلسات مدیریت محترم آموزشگاه ابتدا با عرض خیر مقدم به حضار برنامه آموزشی مد نظر آموزشگاه را برای حضار شرح داده و پس از آن انتخاب اعضای انجمن اولیا صورت پذیرفت که نتایج به شرح ذیل می باشد :

1- آقای حسن زاده ( رئیس انجمن )

2- خانم ایل بیگی ( نائب رئیس )

3- خانم جهانشیری ( منشی )

4- عفت بصیرت ( اعضاء )

5- خانم شمسی قمری ( اعضاء )

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20