سرگروه محترم فلسفه و منطق از آموزشگاه بازدید به عمل آوردند

 

در مورخ 13 آذر ماه 1400 سرکار خانم فرهوش  سرگروه محترم فلسفه و منطق به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با سرکار خانم طباطبایی دبیر محترم فلسفه و منطق در خصوص روش تدریس و برنامه آتی به گفتگو پرداختند و پس از آن به کلاس درسی ایشان رفته و به بچه ها آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک عرض کردند و در انتها فرم بازدید را امضا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 7/20