سردر ورودی آموزشگاه در راستای پروژه مهر مرمت گردید

در مورخ 19 شهریور ماه 1401 روز شنبه در راستای پروژه مهر محیط آموزشگاه مورد بازرسی قرار گرفت و سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه قسمتهایی که نیاز به مرمت و زیبایی سازی داشته را به کارپرداز محترم موسسه جناب آقای یعقوبی اعلام نمودند و ایشان صندلی های مورد نیاز را خریداری و سردر ورودی آموزشگاه را مرمت و زیباسازی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20