سخنرانی رئیس محترم آموزش پرورش در بیت امام جمعه

در مورخ 8 آبان ماه 98 مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی در جلسه ای که در بیت امام جمعه برگزار می گردید شرکت نمودند در این جلسه که با دیدار مدیران و مسئولین واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی و معاونین و مربیان پرورشی با امام جمعه محترم شهرستان به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی برگزار می گردید رئیس اداره محترم آموزش و پرورشی که دبیر ستاد هفته بسیج دانش آموزی جناب آقای قرایی ضمن تبریک هفته بسیج دانش آموزی و جهت طول عمر مقام معظم رهبری فرمودند چیزی که استکبار و دشمنان ترس دارند انرژی هسته نیست بلکه هر واحد مقاومت از دانش آموزان یک انرژی هسته ای می باشد که با برنامه ریزی دقیق در طول هفته برنامه ریزی کنیم که نشان دهیم دانش آموزان بسیجی آتش به اختیار باشند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20