رزم نظامی در کلاس آمادگی دفاعی برگزار گردید

امیر محمدحسن باقری معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح گفت : هر وقت از دفاع مقدس سخن می‌گوییم باید شهدا را یاد کنیم. دانش آموزان امروز، مدیران فردای این جامعه هستند و قرار است اداره‌ کنندگان آینده کشور باشند. رئیس جمهور، وزرا، وکلا، فرماندهان، مدیران و همه اقشاری که جامعه را در آینده اداره می‌کنند، از دانش آموزان هستند و در آینده امانت بسیار سنگینی را به اینها خواهیم سپرد.
وی افزود : از یک نگاه قرار است به دانش آموزان بگوییم، این امانتی که به دست آنان می‌رسد از چه مسیری گذشته و به چه قیمتی حفظ شده است و اینکه بهای این امانت چقدر است، حداقلش این است که در بیان معارف دفاع مقدس می‌خواهیم بگوییم که کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران با چه خطراتی مواجه بوده است.

در مورخ 16 فروردین ماه 1401 روز سه شنبه سرکار خانم مرادی دبیر محترم آمادگی دفاعی آموزشگاه دانش آموزان پایه دهم تجربی 2 را در ساعت مربوطه به حیاط آموزشگاه برده و به این عزیزان آموزش رزم نظامی دادند و این آموزش مورد استقبال واقع گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20