رزمایش کمکهای مومنانه دانش آموزان بسیجی مدارس امان حسین (علیه السلام) تربت حیدریه برگزار گردید

در مورخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ روز شنبه در آستانه عید نوروز مدارس امام حسین (علیه السلام) تربت حیدریه به همت پایگاه های مقاومت بسیج مدارس و مجموعه مدارس امام حسین (علیه السلام) در دبیرستان دخترانه امام حسین ( علیه السلام) دوره دوم برگزار گردید ۲۸۰ بسته مواد غذایی را تهیه و میان خانواده های نیازمند شهرستان توزیع نمودند که در این حرکت خداپسندانه این آموزشگاه نیز شرکت نموده بودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20