رتبه 3 کنکور در آموزشگاه حضور به عمل آورد

بیست سال بعد شما از کارهایی که انجام نداده اید ناراحت می شوید نه کارهایی که انجام داده اید، پس طناب قایقتان را از ساحل باز کنید و از ساحل امن خود به سوی آبهای آزاد برانید و خطر کنید. جستجو کنید، رویا بسازید و کشف کنید. (مارک تواین)

در مورخ 16 فروردین ماه 97 روز دوشنبه راس ساعت 10 صبح سرکار خانم حانیه شفیعی پور رتبه 3 کنکور ارشد که از دانش آموزان قدیم آموزشگاه می باشد به آموزشگاه تشریف آورد و در کلاس درس دوازدهم تجربی 1و 2 حضور به عمل آورد و برای دانش آموزان عزیز در مورد نحوه مطالعه و تجربیات خود سخنرانی نمود و در پایان دانش آموزان سوالات خود را از ایشان پرسیده و جوابهای مفیدی دریافت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20