رتبه های کنکور و برترین های آموزشگاه

در مورخ 13 مرداد ماه 1400 روز چهارشنبه رتبه های کنکور 1400 جمع آوری و با همکاری معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان و معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی در لیست ارسالی از موسسه پرورشی و آموزشی امام حسین ( علیه السلام ) مشهد ثبت و به موسسه امام حسین (علیه السلام) شعبه تربت حیدریه ارسال گردید. طبق اطلاعات جمع آوری شده رتبه های برتر این آموزشگاه تا به امروز 16 مرداد ماه 1400 به شرح ذیل می باشد:

تجربی:

1 – فائزه شکیبایی رتبه 2293
2 – فاطمه ابراهیمیان رتبه 2302
3 – نازنین همتی فر رتبه 3799

انسانی:

4 – فاطمه نجاتی رتبه 1144
5 – زهره اسدی رتبه 1644

هنر:

6 – سها فرساد رتبه 929

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20