رتبه اول در مسابقات علمی و پژوهشی تا ثریا کسب گردید

در مورخ 9 خرداد ماه 1401 روز دوشنبه نتایج مسابقات علمی و پژوهشی تا ثریا اعلام گردید و که در این مسابقات دانش آموزان پر تلاش آموزشگاه خانمها :صبورا قربانی، یگانه قلی زاده، سارا حسینی، نازنین طاهری، زهرا ترکمن، زینب علیزاده به سرپرستی دبیران محترمشان خانمها:سعیدی، خدابنده، سالاری در این مسابقات در سه گروه شرکت نمودند. که هر سه گروه شرکت کننده از این آموزشگاه رتبه اول را کسب نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20