دیدار با مادر شهید کمالی به مناسبت دهه ی فجر و روز مادر

در مورخ 15 بهمن ماه 99 روز سه شنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه به همراه معاون آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی جهت دیدار با مادر شهید کمالی به مناسبت دهه ی فجر و روز مادر به منزل ایشان رفته و روز مادر را به ایشان تبریک عرض نمودند و سپس مادر شهید در مورد شهید اینگونه بیان می کردند که علیرضا فردی مومن و نسبت به نماز و ناموس حساس و مقید بودند ، با شروع جنگ وظیفه خودش دانسته و به جبهه رفته که در منطقه دزفول در تاریخ  6 فروردین 61 ایشان به مقام رفیع شهادت رسیدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20