دیدار با خانواده شهدا

شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصولشان “عند ربهم یرزقون” اند و از نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب “فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی” پروردگارند. حضرت امام خمینی (ره)

در مورخ 19 آبان ماه 97 روز شنبه سرکار خانم امامی فر معاون محترم پرورشی به همراه دبیر محترم آمادگی دفاعی سرکار خانم مرادی و دبیر محترم زمین شناسی سرکار خانم بهشتی دانش آموزان عزیز پایه دهم را جهت دیدار از خانواده شهید به مناسبت هفته بسیج به دیدار خانواده محترم شهید رستم پور بردند و مادر محترم شهید در مورد آن شهید بزرگوار و خاطراتشان برای دانش آموزان عزیز توضیحاتی دادند


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20