دفاعیه نمادین جشنواره علمی و پژوهشی برگزار گردید

در مورخ 10 اردیبهشت ماه 1401 روز شنبه مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام) جناب آقای کنعانی به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه جهت بازدید از برگزاری نمادین دفاعیه دانش آموزان عزیز راه یافته به مرحله استانی جشنواره علمی و پژوهشی تا ثریا به آموزشگاه تشریف آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20