در روز درختکاری دانش آموزان فعال بسیجی شرکت نمودند

در مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ روز یک شنبه دانش آموزان فعال بسیجی آموزشگاه به سرپرستی سرکار خانم نورالهیان معاون محترم انضباطی در مراسم درختکاری شرکت نمودند ، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان شهرداری و امام جمعه شهرستان جناب آقای عصمتی آغاز گردید و بعد از سخنرانی مسئولان محترم چندین نهال توسط آنها کاشته شد و بعد هم دانش آموزان به کاشت نهال پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20