در راهپیمایی روز قدس شرکت نمودند

در مورخ 9 اردیبهشت ماه 1401 روز جمعه دانش آموزان فعال بسیجی آموزشگاه به همراه معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور راس ساعت 9 در میدان مسجد جامعه شهرستان جهت حضور در راهپیمایی روز قدس حضور به عمل آوردند و تا مشتی محکم بر دهان دشمنان اسلام و ایرانم بزنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20