در راستای پروژه ی مهر و آماده سازی فضا و دفتر آموزشگاه

در اين روزهاي پر تب و تاب و آغازين مهر ذهنها و تمركز جامعه، خانواده ها و بلكه تمامي اركان نظام معطوف به يكي از عظيم ترين و با ارج ترين رويدادهاي اجتماعي و فرهنگي در كشور شروع سال تحصیلی جدید است.

در مورخ 30 شهریور ماه 98 روز شنبه سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم آموزشگاه در راستای اجرای پروژه مهر دفتر آموزشگاه را جهت استقبال از دبیران محترم و دیگر همکاران محترم کادر آماده سازی نمودند و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی با همکاری و همفکری دانش آموزان عزیز و کوشا پایه دهم و یازدهم بسیجی خانمها اسدی و امیریان و قاسمی فضای سالن آموزشگاه را در جهت اجرای پروژه مهر زیبا سازی نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20