در راستای پروژه ی مهر و آغاز سال تحصیلی جدید

هر لحظه شروعی دوباره برای آموختن است****آغازی برای تکاندن غبار از دل و نشاندن غنچه های محبت و عشق و دانش

در مورخ 31 مهر ماه 98 روز یک شنبه سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم آموزشگاه تمامی کلاسهای درسی را جهت استقبال از دبیران محترم و دانش آموزان عزیز برای اول مهر و شروع سال جدید آماده سازی نمودند و دانش آموزان عزیز خانمها اسدی و امیریان به سرپرستی مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی محوطه و تریبون را در راستای پروژه ی مهر و استقبال از دانش آموزان عزیز و دبیران محترم آماده سازی نمودند.

و در راستای این پروژه سرکار خانم امامی فر معاون محترم پرورشی آموزشگاه اتاق فکر و دفتر پرورشی و مشاوره را جهت شروع سال جدید آماده سازی نمودند تا دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم در سال جدید از اتاق فکر و مشاوره استفاده لازم را ببرند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20