دانش آموزان در میدان تیر حاضر شدند

در مورخ 28 بهمن ماه 1400 روز پنج شنبه دانش آموزان عزیز فعال بسیجی پایه یازدهم و دوازدهم تمامی رشته ها به سرپرستی معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور در میدان تیر جهت دریافت کارت فعال بسیجی راس ساعت 7:30 صبح حضور به عمل آورند و در کلاسهای آموزش تیراندازی نیز شرکت نمودند .این گردهمایی مورد استقبال بی نظیری قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20