دانش آموزان در المپیاد شیمی شرکت نمودند

در مورخ 4 بهمن ماه 1400 روز دوشنبه دانش آموزان عزیز پر تلاش خانمها رجبی ،محمد باقرزاده و لایق از پایه دهم تجربی و ریاضی جهت شرکت در المپیاد شیمی با هماهنگیهای صورت پذیرفته توسط مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری راس ساعت 8:30 به دبیرستان دخترانه فرزانگان رفتند تا در این المپیاد که راس ساعت 9 آغاز می گردد شرکت نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20