خرید تب سنج و استفاده جهت رعایت پروتکل های بهداشتی

در مورخ 19 مهر ماه 99 روز یکشنبه تب سنج از طرف موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین( علیه السلام) خریداری گردید و به مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جهت تجهیز هر چه بهتر آموزشگاه از امکانات بهداشتی تحویل داده شد پس از آن مدیریت محترم آموزشگاه دستگاه مربوطه را تحویل معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی داده و ایشان جهت رعایت هرچه بهتر پروتکل های بهداشتی قبل از شروع کلاس نیمه حضوری پایه دوازدهم تب تک تک دانش آموزان عزیز را سنجیده و سپس تب همکاران کادر و دبیران محترم آموزشگاه را تا تمامی حضار در آموزشگاه از بهترین امکانات سلامتی و آسایش روانی نیز برخوردار گردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20