جلسه ویژه تقسیم وظایف همکاران محترم کادر در راستای پروژه مهر برگزار گردید

در مورخ 23 شهریور ماه 1401 روز چهارشنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه طی جلسه ای با همکاران محترم کادر در خصوص تقسیم وظایف و نحوه اعلام به موسسه به گفتگو پرداختند و در پایان در خصوص نحوه برگزاری جلسه با دانش آموزان در راستای شروع سال تحصیلی جدید به صورت پایه به پایه تصمیمات لازم را اخذ نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20