جلسه هیئت اخلاص جهت انتخاب اعضاء برگزار گردید

در مورخ 8 مهر ماه 98 روز دوشنبه مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی طبق دستور بخشنامه ارسالی از موسسه محترم امام حسین (علیه السلام) مشهد , تعدادی از دانش آموزان فعال بسیجی را به نماز خانه آموزشگاه فرا خواندند و طی بیان اهداف هیئت اخلاص که در مفاد بخشنامه بیان شده بود اعضای محترم را به شرح ذیل انتخاب نمودند:
1-مسئول محترم هیئت اخلاص دانش آموز عزیز نیلوفر خوجه
2-معاون محترم هیئت اخلاص دانش آموز عزیز الناز سر یزدی
3-اعضای هیئت دانش آموزان عزیز :1-مریم امیریان2-ساناز قاسمی3-نگار گلی4-عارفه فولادی

و سپس جهت ارسال لیست اسامی اعضای هیئت اخلاص به موسسه امام حسین (علیه السلام) مشهد آماده سازی و ارسال نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20