جلسه هیئت اخلاص برگزار گردید

17 فروردین ماه 1401 روز چهار شنبه جلسه ای با حضور اعضاء هیئت اخلاص دانش آموزان عزیز خانمها نادیا ناصری ، فاطمه ترک زاده ، زهرا ناطقی ، مهدیه حسن زاده و معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور برگزار گردید .در این جلسه اعضاء در مورد برنامه های ماه مبارک رمضان و هفته ی معلم و برگزاری مراسم جهت بزرگداشت این هفته بحث و گفتگو نمودند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20