جلسه هم اندیشی هیئت اخلاص مدارس امام حسین (علیه السلام) برگزار گردید

در 4 بهمن ماه 1400 روز دوشنبه اعضای هیئت اخلاص آموزشگاه به سرپرستی معاون محترم مالی آموزشگاه سرکار خانم مرادی به نمازخانه دبستان دخترانه امام حسین ( علیه السلام ) در جلسه هم اندیشی اعضای هیئت اخلاص شرکت نمودند. در این جلسه تمامی اعضای مدارس امام حسین ( علیه السلام ) شرکت نمودند در این جلسه وظایف اعضاء و تقویت اطلاعات سیاسی و عقیدتی که کار اصلی مسئول هیئت اخلاص و رئیس کمیته فرهنگی می باشد جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه سخنرانی نمودند و پس از آن از حضار محترم سوالاتی عقیدتی پرسیده و در پایان به بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی دانش آموزان توجه و تاکید نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20