جلسه هم اندیشی معاونین فناوری برگزار گردید

در مورخ 5 دی ماه 1400 روز یک شنبه جلسه هم اندیشی معاونین فناوری در خصوص برنامه های آتی ،چگونگی افزایش راندمان کاری و عملکرد تا کنون با حضور جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه ، سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه ، جناب آقای پیروز مسئول محترم فناوری موسسه و تمامی معاونین فناوری آموزشگاه های امام حسین ( علیه السلام ) در نمازخانه دبیرستان پسرانه امام حسین ( علیه السلام) دوره اول برگزار گردید طی این جلسه تصمیمات ذیل اخذ گردید:

1-ارسال لیست تفکیک وظایف کادر

2-اجرای کلاسهای آموزشی توسط معاونین فناوری برای دبیران در خصوص استفاده از سایت مدارس هوشمند

3-برگزاری کلاس های آموزشی خبرنگاری برای معاونین فناوری


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 15/20