جلسه معاونین پرورشی مقطع متوسطه برگزار گردید

در مورخ 10 آذر ماه 1400 روز چهارشنبه جلسه هم اندیشی مربیان و معاونین پرورشی مقطع متوسطه با حضور معاون مدیرکل و مدیریت آموزش و پرورش جناب آقای صالحی و کارکنان ستادی ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی  جناب آقای مظلوم در سالن خیام مرکز رفاهی فرهنگیان با توضیح و تبیین فعالیتهای امور تربیتی برگزار گردید که سرکار خانم مردان پور معاون محترم پرورشی آموزشگاه در این جلسه شرکت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20