جلسه معاونین پرورشی مدارس امام حسین( علیه السلام )

در مورخ 4 آبان ماه 1400 روز سه شنبه جلسه معاونین پرورشی با حضور حاج آقای کنعانی ، سرکار خانم تربتی نیا ، سرکار خانم الوندی ، معاونین پرورشی مدارس امام حسین (علیه السلام ) و آقای شکاری امام جماعت آموزشگاه برگزار گردید .

جلسه با تلاوت قرآن آغاز گردید و در طی این جلسه در خصوص تقویت و تعمیق معنویت ، حضور فعال دانش آموزان در حوزه ی پرورشی ، شناسایی دانش آموزان فعال در این زمینه ، همچنین شناسایی دانش آموزان محروم و فعال کردن دانش آموزان خیر گفتگو کردند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20