جلسه مشاوره با حضور مشاور محترم جناب آقای عبدالله زاده

در مورخ 8 بهمن ماه 98 روز سه شنبه جناب آقای عبدالله زاده مشاور محترم تحصیلی راس ساعت 10:30 به آموزشگاه تشریف آوردند سپس تمامی دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربی و انسانی به نماز خانه آموزشگاه فراخوانده شدند و در جلسه مشاوری ای که با حضور ایشان برگزار گردید شرکت نمودند و در این جلسه به موارد ذیل اشاره نمودند:

  1. افزایش انگیزه فردی با توجه به نزدیک شدن به کنکور
  2. کم کردن و به صفر رساندن حاشیه ها
  3. مرور و تست زنی بیشتر
  4. اهمیت دادن به دروس عمومی همردیف با دروس اختصاصی
  5. اهمیت به امتحانات نهایی و تحلیل آزمونها
  6. نحوه صحیح مطالعه برخی از دروس

برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20