جلسه مسابقات ترم نور برگزار گردید

مورخ 13 آذر ماه 1400 روز شنبه با توجه به دستورالعمل نهمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور جهت اطلاع و آمادگی، معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور با دانش آموزان کاندید و فعال بسیجی خانمها مهدیه محمد زاده و مهدیه حسن زاده پایه دهم تجربی، فاطمه ترک زاده ، زهرا ناطقی ،شکوفه مراد زاده یازدهم انسانی برای شرکت در مسابقه جلسه ی توجیهی در دفتر مشاوره آموزشگاه برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 11/20