جلسه مسئولین مالی برگزار گردید

در مورخ 19 آبان ماه 99 روز دوشنبه راس ساعت 9 مسئول مالی آموزشگاه سرکار خانم واحدی در جلسه ی مالی که با حضور مسئول محترم موسسه جناب آقای کنعانی ، مسئول محترم مالی موسسه ، مدیران مدارس امام حسین (علیه السلام) و مسئولین مالی مدارس در نمازخانه دبیرستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) دوره اول برگزار گردید ، شرکت نمودند. این جلسه ابتدا با تلاوت آیاتی از قرآن آغاز گردید ، سپس جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه به حضار خیر مقدم عرض نمودند و سپس در این جلسه با همفکری حضار در خصوص نحوه دریافت شهریه تصمیم گیری شد


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20